Neturtinė žala: ką reikia žinoti?


Neturtinė žala: ką reikia žinoti?

Įvykus nelaimei, nukentėjus turtui, patekus į eismo įvykį, visi linkę kalbėti apie turtinę žalą, tačiau dažnai pamirštame kitus, neturtinius nuostolius. Mes galime padėti atgauti neturtinę žalą ir išvengti ilgų bei apkraunančių teisminių ir neteisminių procesų. Mūsų komanda dirba itin efektyviai, todėl kompensacijos gavimas užtrunka vos apie mėnesį laiko.

Kas yra neturtinė žala? Tai – asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai ir sukrėtimai, tam tikri nepatogumai, pažeminimas, emocinė depresija, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas. Šias žalas teismas gali įvertinti pinigais.

Kada atlyginama neturtinė žala? Neturtinė žala atlyginama įstatymų nustatytais atvejais. Svarbu, kad ši žala visada kompensuojama, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei dar kitais numatytais atvejais.

Kokio dydžio yra atlygintina neturtinė žala? Šios žalos dydis vertinamas remiantis situacijos aplinkybėmis: kokias pasekmes patyrė nukentėjęs, kokia padaryta turtinė žala, kokia žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis ir kitos aplinkybės.

Kokie yra neturtinės žalos atlyginimo kriterijai? Teismų praktikoje pagrindinis kriterijus yra sužalojimo pasekmės ir patirti nukentėjusiųjų asmenų arba jų artimųjų dvasiniai išgyvenimai. Kiek specifiškesni kriterijai: kokiu laipsnu ir būdu buvo pakenkta sveikatai, kiek laiko buvo sutrikdyta sveikata, kokiu laipsniu netenkamas darbingumas, kokia tikimybė dėl ligos progresavimo, kokie nukentėjusios asmens gyvenimo pokyčiai profesinėje, visuomeniškoje, asmeninėje ir kitose srityse.

Kaip atgauti neturtinę žalą? Neturtinės žalos dydį nustato teismas, o ją patyręs asmuo turi pateikti teismui kuo daugiau svarbių ir reikšmingų kriterijų žalos dydžiui nustatyti. Neturtinė žala yra nustatoma laikantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų. Mūsų įmonė yra kompetetinga padėti neturtinės žalos grąžinimo klausimu. Svarbu, kad klientai kreiptųsi iš karto po įvykio.

Žinoma, neturtinę žalą galime įvertinti tik sąlyginai, tad kompensacija pinigų suma sudaro tik materiales prielaidas, ko nukentėjus negalima sugrąžinti. Taip stengiamąsi kuo teisingiau atlyginti padarytą žalą nors neretai jokie pinigai ar materialūs dalykai to negali atstoti.

Informacijos šaltinis: https://www.draudi.lt/neturtinės-žalos-atlyginimas-bendra-informacija